DELTA - En publikation om kreativitet och stad
Publikationen Delta utkommer 2006-2007

Den 29 November 2007 visas utställningen Delta på Designenshus vid Telefonplan. Vernissage 17-19.
Utställningen kommer att vara öppen för allmänheten söndag den 2 December 12-17.

Inledning - Redaktionen

Den Grafiska Formen & Bilder

Öppen inbjudan

PRESSRELEASE

Ett Samtal om Kreativitet

Inledning - Ulrika Sparre


Bakgrund – Våren 2006 hölls magisterkursen Konstnärliga Strategier i offentlig miljö på Konstfack. Kursen har fokuserat på området kring Telefonplan, ett område som helt byggts upp kring och präglats av LM Ericssons huvudfabrik. Nu vill man omvandla Telefonplansområdet till Stockholms kreativa centrum, därför blev det ett naturligt och högst aktuellt ämne för kursen. Den inleddes med en föreläsningsserie där historiker, arkitekter, stadsplanerare och byggherrar beskrev Telefonplans historia och den utveckling som planeras för området. Sedan Ericsson flyttade ut huvuddelen av verksamheten har Konstfack flyttat in och blivit platsens nya kreativa institution med fokus på design, konsthantverk och konst.
Publikationen DELTA föddes ur ett behov att diskutera frågeställningar som uppstod under kursen och föreläsningsserien. Det är stora frågor om stad och offentlighet, om kreativitet och konst, om makt och kommersialism, om behov, rättigheter och skyldigheter. Vi ser en brist i beskrivingen av konstnärlig verksamhet i stort. Det är frågor som hela tiden behöver diskuteras men aldrig bör få slutgiltiga svar. Vi skickade ut en öppen inbjudan till människor för att delta kring frågeställningen ’Hur ska kreativitet ta plats i staden?’.
DELTA fungerar som en kreativ plats avsedd för staden och de idéer och uttryck som kan växa i den.

Ulrika Sparre Konstnär & Eva Szentivanyi Formgivare

Releasefest för Delta på Färgfabriken 26 April 2007