DELTA - En publikation om kreativitet och stad

Delta har sin utgångspunkt att påverka och diskutera utvecklingen kring Telefonplan och staden i stort.

I samband med den stundande omdaningen av Telefonplan har en grupp konstnärer och studenter från Konstfack fört samtal som behandlar frågeställningen; Hur ska kreativitet ta plats i staden?
Vi är konstnärer och kreatörer som ser en otillräcklig beskrivning av vår verksamhet i ambitionen att skapa en kreativ stadsdel. Vi ser staden utvecklas i en riktning där ordet kreativ kategoriseras i samma klass som köpcenter eller citytunnel. Där ordet kreativ är en konceptbeskrivning som förlorat sin kritiska dimension, sin omvärderande kvalité och sin position. Både små och stora aktörer i staden skulle vinna på att vidga synen på hur begreppet kreativitet integreras i stadsmiljön. Publikationen Delta ger inte några slutgiltiga svar på hur kreativitet skall tolkas, men vill väcka tankar kring vad man kan göra i staden och den mångfald som skulle kunna förknippas med stadsbilden.

Här presenteras konstnärer, skribenter, formgivare, fotografer och andra kreatörer som med sina projekt, tankar och reflektioner berör frågeställningen ”Hur ska kreativitet ta plats i staden?”. En del ger konkreta förslag till utformning av staden, vissa projekt är genomförda, andra är abstrakta berättelser eller betraktelser.
Den kreativa processen innebär alltid någonting annat än sin utgångspunkt och är just därför så svår att definiera. Den kreativa stadens karaktär går omöjligen att förutsäga eller fastställa med något annat än att den är under ständig förvandling.
Vi vill med denna publikation ge ett positivt, kritiskt och hoppfullt inlägg i samtalet om att göra vår stad till en plats där vi alla är vinnare.

Vår vision är att via publikationen Delta upprätta ett tätare samarbete mellan stadsbyggare och kreatörer/medborgare, att båda parter har förståelse för varandras viljor, kompetenser och förhoppningar.

Redaktionen består av Ulrika Sparre (konstnär) och Eva Szentiványi (formgivare) som också är inititivtagare till projektet.

För publikationens grafiska form står Gustav Granström, Andreas Högberg och Oscar Laufersweiler.

Delta har releasefest på Färgfabriken den 26e April.
Delta kommer att presenteras på Arkitekturmuseet den 29e Maj 2007.
Delta finns att köpa i Modernamuseets bokhandel.

Kontakt och information samt pressbilder
Konstnär Ulrika Sparre 0708 662332 info@ulrikasparre.com
Formgivare Eva Szentiványi 0707 760718 eva.szentivanyi@konstfack.se