DELTA - En publikation om kreativitet och stad

November 2006

Hur ska kreativitet ta plats i staden?
Det talas om en kreativ stadsdel som ska växa fram. Med den här publikationen ställer vi frågorna om förutsättningarna och villkoren för att göra det möjligt. Är det överhuvudtaget relevant att planera utvecklingen av en kreativ stadsdel? Kan man beräkna ett sådant skeende? Och vilka är människorna och företeelserna som utgör kreativiteten?
Vi är konstnärer och kreatörer som ser en otillräcklig beskrivning av vår verksamhet i ambitionen att skapa en kreativ stad.
DELTA är en publikation som vill berätta om vad en kreativ stad kan innebära, hur man kan koppla kreativa tankar till staden och vad en sådan tanke kan vara. En viktig aspekt i diskussionen om en kreativ stad är det offentliga rummet och hur vi behandlar det. Har vi alla samma rättigheter eller värderas vi olika som aktörer i våra gemensamma rum?
Vi ser staden utvecklas i en riktning där ordet kreativ kategoriseras i samma klass som köpcenter eller citytunnel. Där ordet kreativ är en konceptbeskrivning som förlorat sin kritiska dimension, sin omvärderande kvalité och sin position. Både små och stora aktörer i staden skulle vinna på en fördjupad diskussion om kreativitet och hur kreativt arbete integreras i stadsmiljön.
Publikationen ger inte några slutgiltiga svar på hur kreativitet skall tolkas.
Här presenteras konstnärer, skribenter, formgivare, fotografer och andra kreatörer som med sina projekt, tankar och reflektioner berör frågeställningen ”Hur ska kreativitet ta plats i staden?”. En del ger konkreta förslag till utformning av staden, vissa projekt är genomförda, andra är abstrakta berättelser eller betraktelser.
Den kreativa processen innebär alltid någonting annat än sin utgångspunkt och är just därför så svår att definiera. Den kreativa stadens karaktär går omöjligen att förutsäga eller fastslå med något annat än att den är under ständig förvandling.
Vi vill med denna publikation ge ett positivt, kritiskt och hoppfullt inlägg i samtalet om att göra vår stad till en plats där vi alla är vinnare.

Ulrika Sparre Eva Szentivanyi Anna Valman