DELTA - En publikation om kreativitet och stad

För publikationens grafiska form står Gustav Granström, Andreas Högberg och Oscar Laufersweiler, www.ritator.se.
Varje bordsyta fungerar som ett tryckark bestående av 8 sidor. På sidorna har deltagarna fått placera sina texter eller objekt.
Varje bord har därefter fotograferats med storbildskamera av fotograf Hendrik Zeitler.

Dokumentation av fotograferingen i Höglagret vid Telefonplan 6e och 7e November 2006. (bilder Ulrika Sparre)