DELTA - En publikation om kreativitet och stad

Vad kan en kreativ stad vara?

Vi ser staden utvecklas i en riktning där marknadskraften styr och där ordet kreativ kategoriseras i samma klass som köpcenter eller citytunnel. Där ordet kreativ skall stå för det nyskapande konceptet. I framtoningen av drömsamhället passar det kreativa som handen i handsken. Där drömmer människorna om den kreativa stadsdelen där man erbjuds nya upplevelser och som bildar generatorn för den nyskapande stadsdelen och staden i stort.
Patenten på begreppet kreativitet förbehålls dom som har makten att använda det. Ordet som utarmats till att endast kunna förknippas med ett varumärke. Men vad är egentligen innehållet?
Jag funderar över vad idén om den kreativa staden egentligen är? En stad där människor kan känna att dom har fria tankar, idéer och möjligheter att vistas överallt? Denna plats i vilken vi alla rör oss, bor och lever. Vad ger människorna som lever i en stadsdel makt att använda begreppet kreativitet. Hur får vi egentligen uttrycka den?
Grunden för den kreativa tanken och processen är att den alltid skiljer sig från utgångspunken. Således går detta ord aldrig att definiera, men kanske kan man diskutera utgångspunkten.
Hur skapas kreativa utgångspunkter? Man behöver inte vara kreatör för att vara kreativ eller för att känna att man vill få nya tankar och känsor i sin stad. Genom att ge plats och initiera förutsättningar i staden för människors egna idéer kan en kreativ stad skapas.
För att skapa en dynamisk miljö behövs t ex billiga lokaler och förutsättningar för människor att få nyttja nya platser. Det krävs också mycket tolerans och stort nytänkande från oss alla.
Inte minst rätten till det offentliga rummet måste frias från sina begränsningar. Vem får egentligen synas och kommunicera genom detta rum? För vad skiljer egentligen graffitin från annan påtvingad information i stadsrummet.
I det mediebrus som uppstått under informationssamhällets framfart har intresset ökat för staden och det offentliga rummet som galleri och plats för konstnärliga aktiviteter och idéer.
Den här publikation ger plats åt just sådana idéer. En kreativ plats som är avsedd för staden.
Enligt min mening ges begränsat med plats för kreativa tankar i staden. Fast staden får kanske just så mycket nyskapande och kreativitet som den öppnar upp för?
Den kreativa tanken har ingen begränsning och den kan se ut hur som helst. Men den måste få plats för att utvecklas och den kan absolut inte innefattas i något förbestämt koncept.
Så vill vi ha en kreativ stad så måste vi fundera om, och på alla sätt ge plats för detta flöde av idel nya tankar.

Ulrika Sparre
Konstnär