det finns alltid en motreaktion / ett samtal om sanningens perspektiv 2008

Verket Det finns alltid en motreaktion behandlar de kulturella
förutsättningarna för sanning och identitet. Utgångspunken för verket
är den sammarbetsprocess som under
en period utvecklats mellan
konstnärerna Virlani Hallberg och Ulrika Sparre till samtal om
sanningens perspektiv. Man accepterar olika kollektiva överenskommelser och på så sätt skapas en identitet och livsstil.

Genom estetiska överenskommelser och våra intressen bygger vi subkulturer som i grunden är marknadsföring skapat av ett kapitalistiskt samhällssystem men som ses som individuella sanningar.
Processen har behandlat fråge-ställningar som;
Vad är det som definierar en sanning? Vad ligger till grund för vår strävan efter sanning, överenskommelser och identitet? Motsättningen till sanningen är falskt? Finns skalan mer eller mindre sant? Vad är kriterierna och de kulturella förutsättningarna för att en sanning skall uppkomma?
Sanning och identiteten är starkt knuten till konsumtion och
instituerar normativa könsroller?

Tolkningen av påståendena i videon förskjuts och samtalets betydelse
skiftar i relation till tidigare påståenden. Verket Det finns alltid
en motreaktion består av citat som återspeglar vår syn på kulturella sanningar, och det belyser hur tolkningar och fastställande av sanningar påverkas av nya omständigheter.

Performance och video 7.55 min loop

MANUS
Manus till performance på Uppsala stadsteater 12 April 2008

English
"There is always a counter-reaction" 2008
Performance and video 7,55 min

The art piece "Det finns alltid en motreaktion" (trans. "There is always a counter-reaction") is a collaboration between the artists Virlani Hallberg and Ulrika Sparre. Our collaboration began in a conversation about perspectives on truth. A dialogue was the basis for a script which then became two works of art, a video work and a performance. The conversation revolved around questions about truth and identity. With the piece, we try to convey the difficulties inherent in the concept of "truth", and how they affect us depending on context.