det finns alltid en motreaktion/manus 2 April 2008

Sanning är identitet

Alla tolkningar är olika

Vetenskapliga sanningar är tidsbegränsade – när min mormor inte
kunde blir gravid på 40 talet opererade man in kalvhypofys i hennes
blygläppar.


Obehagliga sanningar är mindre accepterade
Det är bara nummer ett som räknas! förlustens perspektiv. Individuella och kollektiva trauman.

Man borde ta och göra något så har man iallafall gjort något

Man skulle ta och göra något så har man iallafall gjort något

Sanningar skapar moral

Minnen är att vara – pappa minns min barndom bättre än jag

Jag är kvinna

I’m a woman

Sanningar skapas genom att fler individer kommer överens

Vi är överens

Vi är överens

Det är så mycket som skall göras

Struktur är till hjälp enbart när det frigör tid och energi till annat

Identitet är konsumtion

Jag är man

Man vill bara ha mer

Jag vill ha mer

Är sanningen mindre sann om den inte känns rätt – äh det kan inte
Stämma

Det finns alltid en motreaktion

Video 7.55 min loop

 

TILLBAKA