timespace / TIMESPACE wiesenburg / TIMESPACE Gylleboverket / TIMESPACE Skogsfestivalen
Visit the TIMESPACE WEBSITE link


All is well, TIMESPACE wiesenburg 26 & 27 mars 2011


All is well, TIMESPACE Gylleboverket 22 April - 1 maj 2011

Brothels and colonies are two extreme types of heterotopia, and if we think, after all, that the boat is a floating piece of space, a place without a place, that exists by itself, that is closed in on itself and at the same time is given over to the infinity of the sea and that, from port to port, from tack to tack, from brothel to brothel, it goes as far as the colonies in search of the most precious treasures they conceal in their gardens, you will understand why the boat has not only been for our civilization, from the sixteenth century until the present, the great instrument of economic development (I have not been speaking of that today), but has been simultaneously the greatest reserve of the imagination. The ship is the heterotopia par excellence. In civilizations without boats, dreams dry up, espionage takes the place of adventure, and the police take the place of pirates.
Michel Foucault. Of Other Spaces (1967), Heterotopias

timespace
I en serie utställningar under det gemensamma namnet TIMESPACE, visar de svenska konstnärerna
Jenny Berg, Elin Maria Johansson, Ulrika Segerberg, Ulrika Sparre, Natalie Sutinen och Etta Säfve ett antal verk tillsammans.
I utställningarna TIMESPACE, WIESENBURG, Berlin (D) och TIMESPACE, GYLLEBOVERKET, Gyllebo (SE), och TIMESPACE skogsfestivalen tar sig konstnärerna an byggnader och rum som inte vanligtvis rymmer eller är specifikt byggda för utställningsändamål.

2012-07-11 – 07-15 TIMESPACE Skogsfestivalen

26 & 27 Mars 2011
WIESENBURG i Berlin är en byggnad med en anslående historia. Byggnaden uppfördes 1895 som ett centrum för hemlösa. På 30-talet togs byggnaden över av Nazisterna som använde den till att bland annat tillverka ammunition och trycka hakkorsflaggor. Detta pågick tills dess att byggnaden bombades av de allierade i slutet av kriget och blev till följd delvis förstörd.
Ruinerna har ofta tjänat som Filmkulisser, bl a för Reiner Werner Fassbinders Lili marlen och Volker Sclöndorff die Blechtrommel.
Under en kort tid kommer nu denna ruin bli platsen för TIMESPACE.
TIMESPACE wiesenburg view our website

22 April - 1 Maj 2011
På GYLLEBOVERKET visas konstnärernas arbeten på en före detta skrotåtervinning. Skroten är inte längre i bruk, men bär tydliga spår av vad som lämnats kvar under årens lopp. Den ägs numera av fem konstnärer och platsen i sig är en pågående process. TIMESPACE är den första publika utställningen på Gylleboverket.
Gylleboverket kommer att fungera som ett utställningsrum och en plattform för konstnärerna som är knutna till platsen, med verkstäder, performance-scen och filmstudio.

11-15 Juli 2012 TIMESPACE Skogsfestivalen

documentation
Download Catalogue pdf TIMESPACE Wieseburg

TIMESPACE website
Press Ystad Allehanda Artikel 19 April 2011
Press TIP Wedding Berlin - Timespace wiesenburg page1 page2