Location /2004-2005

I Stockholm finns det många lokaler som står tomma.
Projektet är ett samarbete mellan konstnärer och fastighetsbolag. Genom att upplåta tomma lokaler för att visa samtidskonst, görs tomma lokaler synliga samtidigt som konst blir synlig på nya platser.
Genom att göra konst mer synlig och genom att konst kan mötas på oväntade platser och i annorlunda sammanhang kan man skapa ett ökat intresse för den konst som produceras av unga konstnärer idag.

Artikel "Lediga lokaler"