Walls /Stockholm Central Station/ Ung konst på Centralstation 2003

Material; smokemachines, pvc, steel, electronic timers
Press Svenska Dagbladet 4/10
Corren 5/10
Producent; ArtPlatform