ulvhälls hällar / Ulvhäll / Strängnäs
9 Maj – 30 September 2018

Skulpturparken Ulvhälls hällar i Strängnäs

Invigning 9 Maj 2018
inbjudan här

Ear to the ground (extended)
Ulrika Sparre - Ljudinstallation i skulpturparken.
Material; Mässing, stål, audio.

Lägg örat mot tratten. Det du hör är ljudet från underjorden här på Ulvhälls hällar. Men vad är det egentligen vi hör? Kan det vara ljud från fukt? Vibrantioner som fortplantar sig i marken? Vad vet vi egentligen om världen?

Ulrika Sparre söker sig gärna till de områden som vetenskapen inte täcker. Hon intresserar sig för olika alternativa föklaringsmodeller. För många kan detta sökande te sig irrationellt. Men i tider av fake news och osäkerhet kan det mest rationella vara att söka sig nedåt jorden.

Text och curator Björn Nordberg

Listen here https://soundcloud.com/ullan/ear-to-the-ground-extended

Om konstparken
Konstnärer: Ebba Bohlin, Markus Bohm och Morgan Fredriksson, Mattias Bäcklin, Alvaro Campo, Peter Hagdahl, Lundahl och Seitl, Ulrika Sparre och Cecilia Ömalm.

Ulvhälls hällar är skapat genom ett samarbete mellan curatorn Björn Norberg, Johan Edfeldt, Ulvhälls herrgård och Nordiska konstförbundet. Planerna tog form vintern 2015 – 2016 och genom generösa bidrag från Allmänna arvsfonden, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Ulvhälls herrgård och Spray kunde arbetena med parken påbörjas hösten 2016. De snåriga, ovårdade och slippriga hällarna vid Mälaren har rensats från förlupna trädgårdsväxter och fallfärdiga träd. Den branta slänten har fått en träpromenad så att alla oavsett funktionsvariation kan ta sig runt den drygt 500 meter långa promenaden.

Varje år kommer vi att bygga en ny utställning som visas under sommarhalvåret. Årets utställning bildar en slags form och metod som vi strävar efter att arbeta vidare med under kommande år. Utställningen består av tillfälliga installationer som på olika sätt lägger till lager av information, omformar platsen och får oss att uppleva den på ett nytt sätt. Verken är platsspecifika och konstnärerna har arbetat med platsens natur och topografi. Ett exempel är Ebba Bohlin som slipat in ett verk direkt i stenhällen och ett annat är Ulrika Sparres ljudinstallation som avlyssnar platsens undre värld. Alvaro Campo och Cecilia Ömalm har bägge arbetat med dygnets skiftningar. Campos installation är direkt kopplad till tiden och solen medan Ömalms ljusinstallation bland träden blir allt mer magisk när skymningen faller på. Ett par av verken kopplar platsen till en virtuell närvaro och längst går Peter Hagdahl som knyter ihop hela parken i ett analogt nätverk.

www.ulvhallshallar.se