Att tro är att inte veta fas 2 /Konstfack MA /Stockholm /2004

Magisterarbete Konstfack
Jag arbetar med att genom frågeställningar runt våra liv och val försöka väcka tankar hos människor.
Frågorna har bl a rört det som vi aldrig kan veta svaren på, det som vi själva skapar våra egna svar runt. Frågorna runt uppkomsten av vår existens och vilka vi är – det som både vetenskapen och religionen har som yttersta mål att ge svaren på. Frågor som mänskligheten i alla tider sökt svaren på.
I vårt sekulariserade samhälle ges många av de svaren av samhället och den information som vi exponeras för som reklam, media, film mm.
De tankar jag vill väcka genom mina frågeställningar är tankar som inte har ett bestämt svar men som varje individ har rätt till att besvara själv.
Vi lever i ett samhälle där vi förses med både svar och val, och vi kan utanför oss själva hitta svar på alla våra existentiella frågor.
Hur kan man ge individen de frågeställningar som tillhör oss. Ta tillbaka det som tillhör var och en. Något som varje människa själv måste komma fram och ta ställning till. Frågan om man vet vem man är skall inte besvaras av budskap från omgivning och samhälle.
De frågeställningar jag använder är tex; Tror du på vem du är? Tror du på dina tankar? Är du rädd för att dö? Styr du ditt liv?
Genom att använda reklamens grepp placerar jag frågor som rör varje individ/individualist i ett medium som alla läser/förstår. Och samtidigt använder jag platser där de har störst betydelse och även är oväntade och motsägelsefulla.

Att tro är att inte veta - En sammanställning

view quicktime movie Stockholm Kulturfestival 2005