change/cambio/wechsel /Rosendalsträdgårdar/Stockholm/2009

I am waiting for you, Ulrika Sparre 2009
Fotograf Andreas Ackerup

 

Change/Cambio/Wechsel är en utställning om tid, förgänglighet och kretslopp.
Verken upptäcks på olika ställen i Rosendals Trädgård där konstnärerna skapat platsspecifika verk för miljön.

Medverkande konstnärer:
Jakob Anckarsvärd, David Helander, Erica Helander, Johanna Gustafsson Fürst, Helena Johard, Mats Karlsson, Karin Lindh, David Martinez Murua, Patrik Qvist/Clara Diesen, Marja-leena Sillanpää, Ulrika Sparre, Stina Stigell, Johan Strandahl.
Curator: Lisa Boström

Ladda hem katalog PDF


Konsten i Rosendals trädgård kretsar kring naturens cykler -
Dagens Nyheter/ På stan Läs artikel

www.rosendalstradgard.se