public projeccts
2020-2021

2021 / Du måste övervinna det onda med det goda
Britta Holmströms Torg / Linköping Kommun

Gestaltningen ’Du måste övervinna det onda med det goda’ tar utgångspunkt i Britta Holmströms personliga förhållningssätt till livet. Britta var en inkännande och tolerant person som accepterade människor som de var. Att lyssna inåt, samt på andra människor var en utgångpunkt i hennes livsverk.
Jag har tagit fasta på några av hennes citat och visioner, som att människan skall övervinna det onda med det goda och att trohet i det lilla ger vingkraft i det stora.

LYSSNANDE
När Britta får sin kallelse den första oktober 1938 erfar hon Guds närvaro, hon upplever ett starkt ljus och en röst som kallar. I sitt inre ser Britta flyende kvinnor och barn undan Hitlers arméer. I det ögonblicket, skriver hon sedan, stod hjärtat vidöppet för den lidande människan. Här finns IMs ursprung.
Mandalan med en symbol av en snäcka är en symbol för religionsdialog, meditation, eftertanke och bön och mönstret som läggs på Britta Holmströms torg utgår ifrån en kristen numerologi. Jag har tagit fasta på symbolen av en snäcka som använts av IM och där snäckan symboliserar vikten av att lyssna. Både till sig själv och till andra.

HUMANIUM
Humanium Metal är en metall som är skapad av beslagtagna illegala vapen som smälts ned till metalltackor. Idag finns samarbeten med länder i Centralamerika där nedsmältningarna äger rum. Pengarna som IM genererar genom sina samarbeten används genom den internationella organisationen för att motverka illegal vapenhandel, våld och fattigdom. De hjälper även till med att stödja personer som utsatts för våld till följd av skottskador samt genom att stödja samhällen som drabbats av våld. Organisationens mål är att fullfölja UNs hållbara utvecklingsmål och främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.
Textcitaten av Britta Holmström är tillverkade av Humanium Metal.

Konstprojektledare @burn_this_offkonst
2020 / Sju planeter
Enskedefältets Skola / Stockholm Konst

Den konstnärliga gestaltningen för Enskedefältets skola består av ett verk med titeln Sju planeter som knyts samman över tre platser på området.
Bakgrunder för verket Sju planeter är ovissheten och människans eviga strävan efter att förstå sanningen bakom vår existens och de mänskliga mysterierna. I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Sanningen som ett relativt tillstånd som hela tiden förskjuts och förändras och uppleves olika hos varje individ och där vetenskapen hela tiden ger oss nya svar på våra frågor.
Konstprojektledare Paola Zamora

I samband med ombyggnationen av Enskedefältets skola har det skapats utrymme för ny konst. Ulrika Sparres gestaltning Sju planeter knyts samman över tre platser på området. Titeln anspelar på vårt solsystems ursprungliga sju planeter efter Ptolemaios geocentriska världsbild: månen, Merkurius, Venus, solen, Mars, Jupiter och Saturnus.

För skolgården har konstnären skapat en skulptur i ett stort diabasblock från Svarta Bergen i nordöstra Skåne. Sju cirkel ­ formade inläggningar av stenar och kristaller har monterats in i den mörka monoliten. Vissa av dem har fluorescerande egen ­ skaper. När de små intarsiorna belyses med UV-ljus påminner de om självlysande planeter. På fönstren i det nybyggda trapphuset har Sparre utfor ­ mat verk i handblåst, laminerat glas.

För sju av de fyrtiotvå glasrutorna har hon skapat cirkelformationer – gåtfulla himlakroppar i varsin färg som skiftar beroende på ljusförhållanden. Verket fortsätter i en stenhäll utanför den nya huvudentrén. Sju runda, polerade eller slipade stenar (älvdalskvartsit, labra ­ dor, svart diabas, vånga, kolmårdsmarmor, grå bohusgranit) i olika färger och med mått 70–100 mm har monterats in i det frilagda klippartiet.

pressrelease / Stockholm Konst
https://www.stockholmkonst.se/aktuellt/ny-konstnarlig-gestaltning-i-enskedefaltets-skola/2020 / Jag är ljuset
Odenplan / Akalla / Stockholm Konst

Verken som är placerade på Odenplan och vid Akalla torg fångar upp människans behov av existentiella tankar och funderingar med tvetydiga budskap som On a clear day I can see forever och Jag är ljuset – vem som uttrycker detta är oklart – men det är tankar som många människor kan relatera till. Ideliga förskjutningar mellan jaget, livet, vardagen och evigheten sammanflätas genom text, ljus och bild.

Konstprojektledare Frida Cornell

pressrelease / Stockholm Konst
https://www.stockholmkonst.se/aktuellt/ulrika-sparres-textverk-pa-ljusskyltar-vacker-frag/


2021 / Jag är alltid på plats
Stadsparken / Kristinehamn

I sommarutställningen 2021 på Kristinehamns konstmuseum kommer Ulrika Sparres verk förutom på museet också visas i det offentliga rummet med bland annat text och ljusinstallationer på flera platser i Kristinehamn.

Jag är alltid på plats är en flyttstensblock som är hämtat utanför Kristinehamn och permanent placerat i Kristinehamns Stadspark.

Intendent Michael Walter