lÅngviksskÄr / Efter Axel Sjöberg / Sven-Harrys Konstmuseum 11/1-12/2 2017

Sedan mitten av 1980-talet har Axel Sjöbergs hus på Långviksskär omvandlats till bostad för Skärgårdsstiftelsens Axel Sjöberg-stipendiater. Stipendiet delas varje år ut till konstnärer, författare eller fotografer och som verkar i Sjöbergs anda.
I samband med pågående utställning om Axel Sjöberg visas verk av konstnärerna Ulrika Sparre samt Frida och Martin Tebus, samtliga stipendiater 2016. De har på olika sätt genom sin stipendievistelsen på Långviksskär studerat platsens natur, kultur, historia och samtid.

Juryns motivering: 
”2016 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Ulrika Sparre. Med sin nyfikenhet och sitt mångsidiga konstnärskap har hon utforskat allt från den svenska stenen till individens förhållande till kollektivet. Hon undersöker det djupt mänskliga och hennes konst reflekterar över jaget, människan och politiken. Hon ger sig rakt in i kärnan av de olika ageranden och beteendemönster som tillsammans utgör våra liv. Det är med glädje vi vill ge henne möjligheten att tillbringa en sommar på Långviksskär, och därmed inspireras av Stockholms skärgård.”

Ear to the ground
Videoverk HD 8.32 min (2017)

Under vistelsen på Långviksskär och dess arkipelag undersöker Ulrika Sparre den materia vi benämner som sten, mark och land. Videoverket Ear to the ground undersöker vårt mänskliga sökande efter sanning och villkoren för mänsklig existens och återspeglar hur konstnären genom sina sinnen möter skärgårdens stenlandskap. Utgångspunkten är det andliga och kroppsliga sökandet i naturen och hur dessa relationer skapas och omskapas.


59°08'47.0"N 18°47'52.8"Ö  
Ljudverk + skulptur i sten på stativ (2017)

Verket 59°08'47.0"N 18°47'52.8"Ö består i ett ljudverk som är inspelat på den stenhäll på Långviksskär där Axel Sjöberg hade sin ateljé under förra sekelskiftet. På flera av Sjöbergs fotografier kan man se ateljén på sin ursprungliga plats innan byggnaden flyttades till Sandhamn och lämnade kvar en tom stengrund. Ruinen som består av flertalet stora stenbumlingar liggen kvar som ett tidsdokument över den väl utvalda platsen för hans konstnärliga skapande. 
Ulrika Sparre har genom att använda kontaktmikrofoner som placerats ut på stenytorna plockat upp ljudet från stenhällen under ruinen. I marken finns oigenkännliga och oanade ljud som reflekterar över de eviga vibrationer som stenen avger och som är ohörbara för oss människor. Kanske påverkade markens röster valet av denna stenhäll för placering av Sjöbergs ateljé? 59°08'47.0"N 18°47'52.8"Ö responderar med ett stenblock som också fungerar som transponder för markens ljud.

Field recording (vimeo)


Energyplan Långviksskär
Material; Teckning, Svart diabas, ädelstenar, granit m. fl. (2017)

Stenar från många platser världen över anses av människan besitta inneboende krafter och energi. Ett exempel är den svarta diabasen som bryts i Norra Skåne och anses hålla en inneboende magnetism vilket skapar säregna och unika strömningar som kan upplevas fysiskt. Ofta förflyttas därför olika stenar och mineraler för att används av människan för högre syften såsom helande och transformation. Genom att arrangera och placera stenar i olika formationer uppkommer i stenarnas relation till varandra olika immateriella former av energi runt stenformationen.


Videoverk i utställningen Ear to te ground

2017 Ear to the ground (8.32 min HD)/ Ulrika Sparre / view teaser in vimeo here

 

 

Ear to the groundEar to the ground
Videoverk HD 8.32 min (2017)
view teaser in vimeo here

59°08'47.0"N 18°47'52.8"Ö  
Ljudverk + skulptur i sten på stativ (2017)
Energyplan Långviksskär
Material; Teckning, Svart diabas, ädelstenar, granit m. fl.(2017)