allt är bra / all is well / 14/5 - 12/9 2021

Offentliga verk i Kristinehamn under sommarutställningen Allt är bra på Kristinehamns Konstmuseum.

Allt är bra är placerad vid Troggrillen i Kristinehamn

Jag väntar under stjärnorna är placerad tillfälligt vid Picassoskulpturen i
Kristinehamns skärgård.

Jag är alltid på plats är ett permanent verk i Kristinehamns Stadspark.
Rådhusparken, Kristinehamn.

Jag är ljuset/ Rådhusparken. Foto Ricard Estay / Statens konstråd.
I suffered for you / I have no problems just plans / KCC.