jag är störst / MAN - Museum Anna Nordlander / Skellefteå / soloexhibition Ulrika Sparre
2018-09-08 - 11-18

Jag är störst

Centralt i utställning Jag är störst är ljudverket med samma namn. Verket är en kallelse till jaget och använder sig av samma estetik som ett muslimskt böneutrop. Det är konstnären Ulrika Sparre själv som sjunger.

Förutom ljudverket presenteras ett antal textverk i ljuslådor. Några av citaten såsom ”Tomorrow is a new day and I am already there” är hämtade från religiösa budskap med Amerikanska förlagor men har modifierats och gud eller Jesus är utbytt mot jag.

Utställningen vill föra ett samtal runt samtida livsåskådning, sekularisering och individualismen som följd av ett kapitalistiskt västerländskt samhällssystem, där tron på oss själva är den enda vägen.
Är det möjligt att se människor omkring oss som ett kollektivt vi med jaget som ett gemensamt mål? Detta som en naturlig del i vår strävan efter att vara det självsäkra Jaget som uppnår allt.
Kan vi – genom våra jag – skapa en förenande kraft genom tron på oss själva som individer och individualister. Detta i kombination med våra ambitioner att utmärka oss genom vårt eget varumärke och våra egna livsval.

Curator Mia Rogersdotter

Lyssna JAG ÄR STÖRT soundcloud 2,36 min (2007)

Press och debatt
Recension VOLYM - Är Jag Störst?

P4 Västerbotten Jag är störst - utställningen som låter

Norran 8/9 - När jaget blir religion

Norran 10/4 Debatt; Låt Konsten utmana och provocera - Norran 10/4 2018


Program på MAN - Museum Anna Nordlander
8 september 13.00 – 15.00
Vernissage 13.00 – 14.00
Konstnärspresentation av Ulrika Sparre 14.00 – 15.00

25 september 18.00
Vad är religion idag?
Föreläsning med Mattias Dahlkvist. doktorand religionsvetenskap, Umeå universitet.
Mattias Dahlqvist forskar om samtida islam i Indien och Sverige och undervisar i religionsvetenskap, främst om islam och judendomen, samt om religion, fundamentalism och våld samt religiöst motiverat ickevåld.
Plats: Stadsbiblioteket

6 oktober 12.00 – 16.00
Öppet hus på MAN
Visningar i utställningen 12.00 och 14.00.
MANs Konstpedagog Veronica Olofsson finns på plats och besökare är välkomna att skapa med inspiration av utställningen.

16 oktober 18.00
Konstnärlig frihet – om självcensur och yttrandefrihet i konsten.
Välkommen till en öppen föreläsning av Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Rätten att uttrycka sig utgör den självklara grunden för all konstnärlig frihet och kreativitet. Men de senaste åren har konstens frihet blivit ifrågasatt och omdiskuterad. Kan vi ta yttrandefriheten som självklar? Det handlar bland annat om tendensen att kulturinstitutioner blir alltmer försiktiga, mottagliga för omgivningens reaktioner och mer benägna att av säkerhetsskäl begränsa vilken konst som visas eller framförs. Självcensuren hos dessa olika institutioner blir därmed ett minst lika allvarligt hot mot den konstnärliga friheten och yttrandefriheten.