jag väntar under stjärnorna

2021 - 09 - 11 Eldfesten /Björneborgs Folkpark

JAG VÄNTAR UNDER STJÄRNORNA


Evenemanget Jag väntar under stjärnorna / Eldfesten är en avslutning för sommarutställningen med Ulrika Sparre på konstmuseet och en startpunkt för ett offentligt konstprojekt i folkparken. Konstprojektet kommer utvecklas 2021-2022 av Ulrika Sparre, Statens konstråd och Björneborg Folkets Hus & Park. Evenemanget arrangeras genom ett samarbete mellan konstmuseet, Statens konstråd och Björneborg Folkets hus & Park. Genom samarbetet tillgängliggörs konstupplevelser på ett spännande sätt och kan förhoppningsvis få fler att upptäcka konsten.

– Parken som offentligt rum och konstens roll som platsskapande är något Statens konstråd värnar om och vill undersöka och utveckla tillsammans med Folkets Hus och Parker. Frågan om folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som en medborgardriven mötesplats och scen för lokalsamhället står också i centrum för projektets konstnärliga utforskande. Under det senaste årets sociala distansering har intresset för och behovet av att mötas i parker intensifierats, samtidigt som Folkets parks aktiviteter drabbats hårt av restriktionerna som följt pandemin. För Statens konstråd skapar samarbetet också nya former för att utveckla offentliga konstverk genom samverkan med civilsamhället, säger Joanna Zawieja, curator på Statens konstråd.

Folkparkstradition och konst möts

– Mina verk flätar ofta ihop existentiella tankar med funderingar kring jaget, livet, vardagen och evigheten. Jag intresserar mig för hur samtida tro och livsåskådning tar plats i det sekulära Sverige. I iscensättningen Eldfesten använder jag olika frekvenser av ljus för att avtäcka tidigare oupptäckta dimensioner av platsen och skapa nytt ljus i folkparkens landskap. Kvällen är ett första steg i ett längre konstprojekt som jag fortsätter att utveckla i folkparken under ett år. På en stolpe strax invid folkparkens entré sitter även verket Jag väntar under stjärnorna - där tre skyltar med olika budskap sprider ett sken över platsen. Jag hoppas det skapar en ny ljuspunkt i parken men vem som egentligen uttrycker budskapen får besökaren gärna fundera vidare på. Jag ser fram emot att jobba vidare med platsen och de som besöker den! Säger Ulrika Sparre.

Eldfesten väcks till liv

I Björneborgs Folkets Park har Ulrika Sparre gjort en ny tillfällig konstnärlig iscensättning som låter oss utforska och upptäcka platsen. Folkparkens tidigare tradition med en eldfest återupplivas och blir ett spännande avslut på sommarsäsongen.

Kvällen bjuder också på ett föredrag med konstnären och konstpedagogen Alessandra Di Pisa om den fria konsten – en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

– Sedan 1911 har föreningen funnits som ett nav i den mindre orten Björneborg. En naturlig samlingsplats och en tillhandahållare av kultur för alla åldrar. På föreningens scener har landets största artister och underhållare huserat och spridit glädje, sång och stjärnglans. Detta är något som Björneborg Folkets Hus & Park hoppas kunna fortsätta med i minst hundra år till. Samarbetet med Ulrika Sparre i samarbete med Statens konstråd och riksorganisationen Folkets Hus och Parker skapar en ny möjlighet att genom mötet med konsten och konstnären få syn på nya sätt att förstå platsen. Det är en spännande resa som precis har börjat. Ett första smakprov ges under Eldfesten, där konstnären bjuder in till en interaktiv upplevelse av folkparken.
Varmt välkomna till Björneborg! Säger Anders Larsson, Björneborg Folkets Hus & Park.

Mer information Statens konstråd
Foto Ricard Estay / Statens konstråd

FLYER HÄR
Formgivning Peder Flood

Press
https://www.nkp.se/2021/09/10/bjorneborgsparken-aterupplivar-eldfest-med-konstinslag/
https://www.nkp.se/2021/09/13/trolskt-ljussken-i-folkparken/

Foto Carolina Andreasson


Foto Ricard Estay / Statens konstråd