Eldorado /Tumba bruk 4 Juni - 28 Augusti 2005
Vid regnbågens slut

Verket Eldorado handlar om våra tankar och dess begränsningar, människans tro och längtan efter sanning och lycka. Betraktarens inställning till att tro påverkar tolkningen och upplevelsen av verket.

Utgångspunkten för verket är tanken att människan kan hela sig själv genom egen kraft. På många platser har människor skapat ringlande vägar där människor i omgivningen bjudits in för att uppleva dem. Att göra den symboliska vallfärden kan skapa en förhjöd medvetenhet av osynliga stigar med universell kraft.
Genom att röra sig i vissa formationer på marken kan man uppnå hälsa och vishet, liksom labyrinter, symboliserar stigarna utvecklingen i våra liv. Inom många traditioner innebär vandringen rening och befrielse från synd.

Myten om Eldorado härstammar från tiden då spanjorerna erövrade sydamerika i jakt på guld och rikedom. Den hägrande tanken på en glömd stad med gator av renaste guld har sedan närt myten ända fram till våra dagar. Nuförtiden används termen Eldorado dock oftast som en symbol för drömmen om det förlovade landet, den ouppnåeliga platsen dit man kanske endast kan nå genom tankens kraft.

I en värld där hälsa förknippas med välfärd och makt, kan pengar ses som en väg till att köpa sig lycka och friskhet. Men vad skapar egentligen sanningen om hälsa och välbefinnande? Verket Eldorado är en kommentar till vad en vallfärd kan innebärda, en vallfärd som kan ta olika uttryck på olika platser och inom olika kulturer.

Curator Elisabeth Haitto Connah
Vid regnbågens slut - läs mer

TEKNIK:opräglade guldmynt i gulmetall, ca 20.000 st
MÅTT: 10 meter