Cirkelns kraf T & finlandsparken 2007&2O00ÖCirkelns krafe

Fotograf Fredrik Sweger

Östermalmstorg, Stockholm April 2007

Hur upplevs det att befinna sig i ljuset, att fångas i cirkeln eller att få strålkastarna riktade mot sig?
Varje individ vill framstå som en person som är utvald och satt i fokus för sin omvärld, samtidigt som människan inte vill isoleras eller stå helt ensam.
Gränsen mellan att bli synlig, bli beskådad eller känna sig utstuderad är snabbt skiftande.
Det finns föreställningar inom vissa trosuppfattningar att onskan gömmer sig inom cirkeln och att fångas inom en cirkel på marken innebär att möta djävulen. Det finns en rädsla hos människan för isolering, tomma ytor och tomheten; Horror vacui - en plats som inte Gud kan fylla.
Uppfattningen om rädslan för ensamheten kan ses som en motsats till dages idé om den självständiga människan i rampljuset som en förebild.
Tibetanska munkar har länge använt just cirkelns form som utgångspunkt i skapandet av tillfälliga heliga Mandalaformationer i sand. Cirkeln kan också utöva magisk kraft och uppträda skyddande för människan.
Denna egna plats av ljus skapar både en idé om utsatthet och utvaldhet.
Hur uppfattar du din plats i cirkeln?

Konstnären Ulrika Sparre och ljusplaneraren Alexander Cederroth arbetar på uppdrag av Trafikkontoret med en interaktiv installation med cirklar av ljus på Östermalmstorg. Detta är del 1 av 2 i att verkställa ljusverket.

Pressrelease Trafikkontoret Stockholm Stad

finlandsparken 2007&


Ett samarbete mellan konstnärerna Ulrika Sparre, David Svensson och ljusplaneraren Alexander Cederroth. Parken invigdes i Februari 2007.
©Fotograf Fredrik Sweger

Se Stockholm Stad
Se Fortum + flerbilder