believers / Varbergs Konsthall 12 Jan - 12 May 2013
Artists Katarina Löfström, Heman Chong, Lea Porsager, Ulrika Sparre, Nadine Byrne, Cecilia Edefalk.
Curated by Frida Cornell

I sina arbeten undersöker Ulrika Sparre det kollektiva medvetandet kontra individens. Hon vrider och vänder på grundläggande trossystem och har med tiden kommit fram till att vi i Sverige inte längre tar religionen till hjälp i livets olika skeden, utan snarare en tro på det egna jaget. Det är gemensamt för oss menar hon - på samma gång ett krasst konstaterande i en alltmer kommersialiserad värld som ett förenande drag som binder oss samman. I Believers visas flera stora ljusskyltar med olika texter. På en står det: I suffered for you, på en annan: Tomorrow is a new day and I am already there. Det ser ut som citat och det är det, från Bibeln. Men de har blivit modifierade på en väsentlig punkt. Guds namn har ersatts med ordet "jag". Det som vid första ögonkastet ser ut att vara mänsklig hybris blir lika snabbt till en sorts tröst eller en hoppfull uppmuntran. Vår tids jag-kult kan tolkas på olika sätt tycks de säga. I en alltmer pragmatisk värld ser vi själva till att skapa gudomen, måttanpassad och privat där vi tar till oss det vi söker.

Text Frida Cornell

Believers / Katalog PDF

PRESS Believers - Hallands Nyheter 120113
PRESS Recension av utställningen Fredrik Svensk Aftonbladet - När tro blir konst