mental radio /Interaktiva Institutet 2007-2008

Utifrån frågeställningar runt kollektivt medvetande och hur vi påverkar varandra genom våra tankar har jag under min Artist in Residence period på Interaktiva Institutet utvecklat ett verktyg för att undersöka telepatisk och klärvoajant förmåga. Jag har under hösten 2007 deltagit i Ganzfelt test vid Göteborgs unversitet. Se dokumentation.
I samarbete med nätverket Fringe har jag haft en workshop på Interaktiva Institutet med några personer som undersökte sin telepatiska förmåga både i grupp och som individ. Besök Interaktiva Institutet för mer info.

Tillsammans med konstnären Carina Lindh har jag under en längre period utforskat fjärrskådning och telepati på olika distanser.

Min residence period på Interaktiva Institutet har resulterat i verket Mental Radio. Mental Radio är inspirerad av författarparet Sinclairs telepati-experiment på 1920-talet där makarna sände bilder i form av teckningar till varandra.

Verket Mental Radio fungerar som ett arkiv med konstnärens (Ulrika Sparre) egna teckningar, där deltagaren genom att tolka en slumpmässigt utsänd bild ges möjlighet att beskriva sina egna intryck genom att själv teckna dessa. Personens tolkningar kan direkt analyseras av den som deltar, samtidigt som resultat av händelseförloppet blir ett digitalt arkiv med bilder som i ett senare skede kan undersökas. Mental Radio har presenterats på Galleri Idi våren 2008.

Intervju UR - Hela Apparaten

resultat
Länk till teckningssekvenser.