meningen / Natur & Kultur ART COLLECTION

Verket Bortom Allt i den permanenta samlingen hos Natur & Kultur.
Text av Dan Wolgers

MENINGEN är inte en hel mening. Ordet mening ger inte mening om det inte bringas till mening, exempelvis genom att låta ordet tyst lysa i ett mörkt rum. När ordet utan ett ljud släcks finns det ändå kvar som ett eko i meningssökarens sinne. Meningen kan börja bildas i efterbilden.Meningen kan då uttydas sentensen och ett av Ulrika Sparres kommunikationsmedel är sentenser.
Här är några av dem: I´VE ACHIEVED NOTHING UNTIL I FOUND MYSELF - THE ENTIRE UNIVERSE WAS CREATED BY ME - LIFE BEGINS WITH ME - THERE IS MORE TO MYSELF THAN ANYONE HAS SO FAR DISCOVERED - I SUFFERED FOR YOU - I WILL ANSWER YOU - I AM YOUR ONLY ANSWER - I HAVE NO PROBLEMS JUST PLANS - ALL IS WELL

Sparres sentenser kan fås att lysa i mörkret och man läser dem tyst för sig själv, förundrad över meningen. Vad är Meningen?

Orden verkar utslungade av gudar, treåringar, nattvakter, tonåringar och deras föräldrar. Av vem som helst som är inbegripen i att förstå eller framhäva sin betydelse, med eller utan förnuft, med eller utan fog.

Sparre har med fjärilshåv fångat orden ur etern och nålat upp dem. Här är de, några av de frågor och svar som förföljer människan. Påståenden utan grund, våldsamt provocerande om de inte bringas till mening. Om man byter ut MENINGEN mot ORDET tror jag att man kommer något på spåren i Sparres ljuslådor.
Se här:
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset [MENINGEN] lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det". (Joh 1:1-5)

Sparre är en ateistisk evangelist, så vems evangelium förkunnar hon? Konstens. Så byt nu åter ORDET mot - KONSTEN.