I will answer you / exhibition catalogue / Beckers Konstnärsstipendium Färgfabriken / C-print / 2008


I am your only answer series C-print / 2008

Jag arbetar med frågeställningar runt samtida tro och livsåskådning och hur dessa frågor tar plats i det sekulära Sverige. Jag har bl a studerat vår hängivna tilltro till naturlandskapet och hur de upplevelser som vi har i naturen fungerar som sanningsbärare. Människor i Sverige har också många existentiella tankar men dessa kommer sällan till spontant uttryck*.
* att tro är att inte veta 2004

I Sverige betraktas "naturen" som en plats förknippad med rofylldhet och sanning och beskrivs som den mänskliga tillvarons okränkbara kärna. Skogsvandraren framstår som ett verkligt föredöme för alla uppriktiga sanningssökare. Många beskrivna uppenbarelser har ägt rum i samband med att människor vistats i naturlandskap t ex på en bergstopp.
En möjlig förklaring är att när vi vistas stadsrummet håller vi vår blick nära oss och vi ges få tillfällen att beskåda något bortom oss själva.
Men när vi i naturen lyfter vår blick mot trädtoppar och horisonter påverkas vår hjärna. Detta innebär att vi ges möjlighet till klarare tankar och att dessa nya tankar i sin tur tolkas som logiska eller mer andliga, harmoniska och lyckliga.
Det är kanske därför naturligt att det är dyrare att bo med sjöutsikt eller högst upp i huset med möjlighet till att lyfta blicken mot horisonter och solnedgångar.

Den känslan vi får när vi känner oss ett med allt omnämns som en Peak experience (maximal upplevelse). Psykologen A Maslow beskriver en peak experience som ett särskilt lyckligt och spännande ögonblick som innefattar känslor av intensiv lycka, förundran och även en medvetenhet om en större förening till allt. Denna känsla kan uppnås i den överväldigande kontakten med naturen.
Maslow hävdar att alla människor är kapabla att uppleva en peak experience och förordar att dessa upplevelser skall studeras och frammanas. Maslow hävdar även den dolda kapacitet som varje människa besitter.


I am your only answer 2008
Video 3 min loop launch video

I am your only answer / exhibition Färgfabriken 2008
Beckers konstnärsstipendium 2008
Installationview Färgfabriken