stenens axiom / Ulrika Sparre / Dome of Visions / Stockholm
22 april – 31 maj 2017

Stenen som utgångspunkt och ständigt närvarande.

"In a future when all mysteries are solved" står det graverat på en av Ulrika Sparres stenar. Trots att vi befinner oss på KTH där vetenskapen söker lösningar på världens problem känns det inte särskilt hoppingivande. Tidpunkten när det sista mysteriet är löst känns som den tid då allt upphör, då tiden stannar och då den sista stora gåtan är löst. Att texten är ingraverat i en sten är symboliskt. Stenen är ett långsamt, oföränderligt och sterilt material. Det som blir kvar medan annat transformeras till mylla.

Människan söker hela tiden förklaringsmodeller. De kan hämtas i vetenskapen men religion, andlighet och mytologi erbjuder andra. Ulrika Sparre är intresserad av vad dessa betyder och varför de lockar så många, trots att teorierna ofta står i kollisionskurs med etablerad vetenskap.

Utanför Dome of Visions finns ett märkligt mönster. Markstenarna har lagts i ett mönster som är uppbyggt av 13 fyrkanter. De flesta vandrar nog rakt över stenbeläggningen utan att tänka särskilt mycket på det. Några böjer av sin promenad för att utan egentligt uppsåt gå längs med mönstret. Andra utvecklar en lek där stenarna markerar olika områden och gränser.

Det verkar inte finnas någon större tanke bakom mönstret och litet är känt om tillkomsten. Det blev utgångspunkten för ett nytt verk av Ulrika Sparre. Hon har i flera projekt samlat information om olika föreställningar om andlighet och energier kopplade till kraftfält, material och det som ibland kallas för övernaturligt. Varför intresserar detta så många människor och vad är det som de försöker förklara? Om vi lägger dessa föreställningar som ett filter ovanpå mönstret utanför Dome of Visions, uppstår det då en ny betydelse av platsen?

Stenen är ett material som hon ofta använder. Stenen är beständig, oförstörbar och ett material som människan använt för att bygga enorma monument och för att föreviga sig själv sedan urminnes tider. Det står för långsamheten och evigheten. Man kan tycka att det är ett dött material, men genom att rikta känsliga mikrofoner mot en sten så låter Ulrika Sparre oss höra ljud som vittnar om att det inne i stenens porer finns en värld som är allt annat än stillastående. Vad hör en sten?

Curator och text Björn Norberg


Stockholms Stadsmuseums arkiv / I utställningen presenteras ett bildarkiv bestående av fotografier på olika stenar i Stockholms Stadsmuseums samling. Det är sten som varit en del av en byggnad, ett arkitektoniskt fragment som hittats vid en arkeologisk utgrävning eller gatstenar som getts en betydelse då de använts vid kravaller och upplopp. Utan sammanhanget är de alldagliga men som museiföremål har de alla en egen berättelse att förmedla. #stenensaxiom

Energy Plan / Stenar från platser världen över anses av människan besitta inneboende krafter och energier. Ett exempel är den svarta diabasen som bryts i Norra Skåne och anses inneha en magnetism som skapar säregna och unika energifält som kan upplevas fysiskt. Den typen av stenar samlas och flyttas för högre syften. Stenar, kristaller och metaller har enligt gammal visdom helande effekt på båda fysik och psyke. Genom att arrangera och placera stenar i olika formationer uppkommer i stenarnas relation till varandra olika immateriella former av energi runt stenformationen.

2017-05-31 Samtal mellan Johan Redin, Ulrika Sparre och Björn Norberg
31 Maj kl 17-18.30 på Dome of Visions i samband med utställningen Stenens Axiom.
Johan Redin är filosof med inriktning på kulturgeologi och undervisar bl.a. vid Södertörns högskola. Han är också verksam i redaktionen för tidskriften OEI.